Mormântul cu tezaur de la Agighiol

Era vorba de un complex funerar cu construcţii din piatră şi lemn, conţinând un dromos prin care se ajungea la o primă construcţie alcătuită din două camere, cu rol funerar, şi apoi la o a doua construcţie denumită camera cailor prin faptul că în interiorul ei s-au descoperit scheletele a trei cai sacrificaţi.

Printre piesele descoperite, din argint şi aur, se remarcă un coif, două cnemide (apărătoare de picior), două pocale, cinci phiale (vase plate gen cupe străchini),din care una cu inscripţie, numeroase aplice de diferite forme şi decorate cu motive zoomorfe (animaliere), nasturi butoni şi mărgele. În afara acestor obiecte s-au mai descoperit circa 100 vârfuri de săgeţi, din bronz, diferite piese din fier şi bronz – cuţit, vârf de lance, inel, crampoane, un tub – două bile din piatră, o zăbală din fier şi una din argint, o cană locală, un lekane cu capac, două amfore întregi şi una fragmentară, precum şi câteva fragmente de vase greceşti cu figuri roşii.

Inventarul, deosebit de fastuos, se compune din obiecte de aur, argint, fier, bronz şi ceramică.

Obiectele cu caracter princiar descoperite la Agighiol oferă un elocvent repertoriu al varietăţii şi vivacităţii artei getice din secolele IV-III a.Chr. Coiful de ceremonie din argint prezintă pe partea frontală doi ochi apotropaici de mare expresivitate, iar pe apărătoarele de obraz sau de ceafă scene mitologice şi elemente de o complexitate simbolică aparte. Elemente asemănătoare ca simbolistică, de un caracter anthropo şi zoomorf, se întâlnesc şi pe cele două cnemide, una din argint şi cealaltă din argint aurit-

Vasele de argint, de tip phiala, ce serveau la libaţii, pot fi clasificate în trei variante :

 • simple, fără decor, uneori cu inscripţii cu litere greceşti
 • cu decor în relief
 • cu o bogată decoraţie vegetalo-florală.

De formă tronconică sunt două pocale din argint de la Agighiol, decorate cu motive zoo-ornitomorfe cu valenţe simbolice interpretate ctonian şi uranian.

Piese reprezentative pentru arta traco-getică din secolul IV a.Chr. sunt numeroasele accesorii din metal. Aceste piese se pot împărţi în serii tipologice :

 • aplice zoomorfe, traforate, cu trei sau patru capete de cai (tri- şi tetraskelion)
 • aplice zoomorfe reprezentând un animal sau două în luptă
 • frontale cu o protomă de animal în rondebosse dispusă pe o placă traforată

Se mai întâlnesc butoni, de dimensiuni mai mari sau mai mici, fibule, coliere etc cu funcţii utilitare şi decorative sau magico-religioase.

Se observă clar că arta traco-getică are un caracter zoomorf însoţit de un geometrism a cărui bază este tradiţia anterioară, dar cu puternice influenţe greceşti, ahemenide şi scitice. Abundente sunt şi elementele vegetale – frunza de lotus – şi palmetele. Nu lipsesc nici reprezentările umane.

În privinţa prelucrării s-a utilizat tehnica ciocănirii, a baterii la cald, în tehnica au repoussé, atât cu poansonul cât şi cu stanţe matriţe, dar şi traforajul.

Mormântul datează de la sfârşitului secolului al IV-lea a.Chr., el aparţinând unui comandant militar get.

 • 1) Un Coif. Calota elipsoidală, cu deschidere dreptunghiulară pentru faţă, face corp comun cu apărătoarele pentru frunte, ceafă şi obrăzare. Pe obrăzare şi apărătoarea de ceafă sunt reprezentaţi călăreţi suprapuşi de palmete în cârlionţi şi spirale. Pe frunte, doi ochi apotropaici. La baza calotei, friză de arcade, bandă îngustă şi haşurată, friză de palmete. Î=270 mm; G=743 g, inventar nr. 11.181
 • 2)Două Cnemide apărătoare de picior făcute dintr-o placă romboidală îndoită, pentru a se mula pe gambă. Extremitatea lor superioară este modelată în formă de cap uman.
  • a) Pe una din cnemide, sub capul uman, pe gât se află reprodus un colier. Pe laturi are un decor cu şerpi, călăreţi şi un personaj şezând cu un vultur şi un rhyton în mâini. LA=75 mm; Î=478 mm; G=744 g, inventar nr. 11.175
  • b) Cealaltă cnemidă este aurită. Pe laturi are un decor cu şerpi, capete de păsări, spirale etc. LA=72 mm; Î=460 mm.; G=902,5 g, inventar nr. 11.176
 • 3)Două Pocale. Corpul, format din două trunchiuri de con sudate pe linia bazelor mici, este bogat ornamentat.
  • a) Pe unul se află cercuri, ghirlandă cu capete de vulturi, trei cerbi, un ţap, păsări, un iepure. Pe fund, un răpitor ţinând în gheare un alt animal. D sup.=111 mm; Î=180 mm; G=541 g, inventar nr. 11.179
  • b) Celălalt, la exterior, este decorat cu ghirlandă de capete de vulturi, cerb, doi ţapi cu opt picioare, semicercuri. Pe fund, animal răpitor cu mistreţ în gheare. D sup.=98 mm; Î=169 mm; G=227 g, inventar nr. 11.180
 • 4)Cinci Phiale – vase strachină cu corpul cvasi-semisferic şi pereţii arcuiţi, iar marginea evazată şi umerii proeminenţi.
  • a)Pe corp un decor de caneluri/coaste. În jurul omphalos-ului, un cerc adâncit umplut cu "virgule". D=154 mm; Î=55 mm ; G=141,50 gr ; inventar nr. 8488
  • b)Cele trei părţi ale vasului au fost lucrate separat şi apoi sudate. În exterior, vasul este acoperit pe partea inferioară cu caneluri/coaste. În zona de despărţire a celor două părţi superioare ale vasului se află două cercuri paralele. Acelaşi decor în jurul omphalos-ului. Pe fund cercuri concentrice. D=158 mm; G=153 g, inventar nr. 8489
  • c)Partea inferioară mult mai mică decât cea superioară. Fund plat, probabil cu un omphalos. Î=43 mm; D=166 mm, inventar nr. 8490
  • d) Părţile componente au fost lucrate separat şi apoi sudate. Inscripţie incizată, cu litere greceşti redate prin puncte, sub buză : KOTYOS EGBEO. Pe fund are un omphalos. D sup.=160 mm; Î=58 mm; G=176 g, inventar nr. 11.177
  • e) Părţile componente au fost realizate separat şi apoi sudate. Pe fund are un omphalos. Partea inferioară este ornamentată au repoussé cu motive în formă de boboci de lotus separaţi cu palmete mult stilizate. D=175 mm; G=253 g, inventar nr. 11.178
 • 5)Aplice
  • A.Frontal zoomorf, pe o placă de formă semicirculară, ajurată, sunt plasate capete de animale sălbatice sau fantastice
   • 1)cap de pasăre încadrat de doi şerpi încolăciţi, formând şase bucle. Placa aplicei este prevăzută cu haşuri şi acoperită de volute. L/Î= 69 mm; LA=55 mm; GR=27 mm; G=41,02 g, inventar nr. 84822-6) cap de ursuleţ cu urechile semicirculare.
    • pe placă sunt şi picioarele animalului. Pe spate aplica este prevăzută cu o gaică de prindere. LA=42 mm; D=44 mm; G=28 g, inventar nr. 8477
    • pe placă sunt pieptul şi picioarele. În spate aplica are o gaică. D=45 mm; LA=43 mm; G=31,75 g, inventar nr. 8478
    • doar capul. L=48 mm.; G=30.7 gr, inventar nr. 8479
    • doar capul. În spate, în dreptul capului, este fixată o gaică transversală. L=33 mm; LA=30 mm; G=18.50 g, inventar nr. 8480
    • doar capul. L=33 mm; GR=15,37 g, inventar nr. 8481

    Alte două aplice – una reprezentând un cap de hienă şi cealaltă un cap de ursuleţ – s-au pierdut, din păcate după descoperirea lor.

   • B. Tetraschelion, în număr de două. Pătrată. Patru capete de cai în vârtej spre dreapta, pornind dintr-un disc central. L=48-68 mm; G=25,13-37,47 g, inventar nr. 8474, 8472
   • C. Dreptunghiulară, în număr de două, având ca motiv decorativ principal un cap de cerb stilizat destul de mult. Deasupra botului animalului se află o spirală. Restul decorului reprezintă o combinaţie de benzi haşurate şi paralele, şir de spirale. Se întâlnesc şi linii formate din mici puncte. G=33,77–39,14 g, inventar nr. 8473, 8476
   • D. Trischelă, în număr de două. Triunghiulară cu colţurile rotunjite. Trei capete de cai în vârtej spre stânga; cercuri şi linii incizate. Pe spate gaică de prindere, dreptunghiulară. L=75 mm; LA=75-80 mm; G=38,27-40,27 g, inventar nr. 8475, 11.182
   • E. Bust uman (?) din bronz, azi pierdută.
   • F.Şapte nasturi-butoni de formă discoidală, pe spate având o gaică rotundă din bandă lată.
    • a) Cinci de formă rotund-convexă. D=45 mm (5,3 x 4,9); GR=13,14 mm; G=69 g, inventar nr. 8465, 8466, 8467, 8468, 8469
    • b) Doi de de formă plat circulară, convexă, cu marginea uşor răsfrântă. D=45 mm/50 mm; GR=17,48 – 18,86 mm; G=39 g, inventar nr. 8470, 8471
  • 6)Colier alcătuit din
   • a) 90 (sau 83 ?) de perle (mărgele) cilindrice, lucrate dintr-o placă mică, îndoită şi sudată pe margine. Fiecare perlă are câte o dungă în relief la ambele capete. Două dintre ele, mai mari, sunt de formă tronconică. D=5-8 mm.; G totală=71,30 gr, inventar nr. 8483
   • b)Mărgea de formă tronconică, lucrată dintr-o placă groasă, repliată. D=11 mm (1,4 x 1,1); G= 12,6 g, inventar nr. 8484, 8485
   • c)Mărgea lucrată dintr-o placă îndoită şi sudată, reproduce partea superioară a unui vas piriform cu gâtul cilindric. Î=14 mm; D=24 mm, G = 6,62-6,94 g, inventar nr. 8486, 8487
  • 7)Trei Aplice din aur
   • a)două reprezentând un caprideu cu capul întors pe spate şi picioarele adunate sub corp, urechile ascuţite şi ochii redaţi schematic. Are formă dreptunghiulară, prezentând câte o perforaţie în fiecare colţ. Decor cu butonaşi realizaţi în tehnica au repoussé. L/LA=28 mm; G=1,70 g, inventar nr. 11.183, 11.184
   • b)de formă triunghiulară, cu câte o perforaţie în fiecare colţ. Lucrată din foiţă subţire de aur, ea este decorată au repoussé cu proeminenţe (butonaşi). Î=31 mm; LA= 21,5 mm; G=1,08 g, inventar nr. 11.185

  În afara acestor obiecte s-au mai descoperit circa 100 vârfuri de săgeţi, din bronz, diferite piese din fier şi bronz – cuţit, vârf de lance, inel, crampoane, un tub – două bile din piatră, o zăbală din fier şi una din argint, o cană locală, un lekane cu capac, două amfore întregi şi una fragmentară, precum şi câteva fragmente de vase greceşti cu figuri roşii.