foto Marius Amarie

foto Marius Amarie

Necunoscut

Coiful de la Coţofeneşti

Calotă conică din foaie de aur (partea superioară lipseşte) ornată de rozete conice dispuse în rânduri orizontale. Frontal dreptunghiular decorat cu o pereche de ochi proeminenţi şi sprâncene răsucite în sus. Pe obrăzare fixe dreptunghiulare scenă de sacrificiu : un războinic înjunghiind un berbec; pe fiecare obrăzar câte un orificiu la bază. Apărătoarea de ceafă dreaptă împărţită în două registre decorate cu animale fantastice.

Coiful de la Coţofeneşti
MNIR
11420
Coif
Tezaur istoric
Tezaur
prima jumătate a secolului al IV lea a. Chr.
prima jumătate a secolului al IV lea a. Chr.
-
Aur
batere au repoussé
înălţimea totală de 24.32 cm având diametrul interior în zona mediană (în zona ochilor) de 18.42 cm de 17.6 cm (în dreptul urechilor) şi de numai 13.5 cm în zona rupturii calotei
746.28 g (împreună cu adaosurile, ulterioare, de răşină sintetică, aplicate în anii 1970-1980, atât pentru consolidarea piesei, cât şi pentru completarea unor lipsuri de material), din care cele nouă fragmente reprezintă împreună – 20.68 g
Au = 760‰ Ag = 225‰ şi Cu = 10‰
Coordonate Google Maps
N/O
Mihai Bozgan
MNIR
 
 
 
 • foto Marius Amarie
 •  
   
   

  Bibliografie

  Andrieşescu, Ioan, în Revista de Preistorie şi Antichităţi Naţionale, 1.1 Septembrie 1937, pl. VII-XII.

  Arbunescu, Alexandru, Zeremonialhelm în Goldhelm, Schwert und Sielberschätze. Reichtümer aus 6000 Jahren rumänischer Vergangenheit, Frankfurt am Main, 1994, p. 149, nr. 45.

  Babeş, Mircea, Descoperirile monetare şi semnificaţia lor în contextul culturii geto-dace clasice, în SCIVA, 39.1, 1988, p. 3-32.

  Berciu, Dumitru, Arta traco-getică, Bucureşti, 1969.

  Burda, Ştefan, Tezaure de aur din România, Bucureşti, 1979.

  Coroamă, Radu şi Manoliu, Vlad, Descoperirea coifului de la Poiana-Coţofeneşti, jud. Prahova. Scurtă istorie, în Muzeul Naţional, 9, 1997, p. 229-233.

  Daicoviciu, Hadrian, s.v. Poiana Coţofeneşti, în R. Florescu, H. Daicoviciu şi L. Roşu, Dicţionar enciclopedic de artă veche românească, Bucureşti, 1980, p. 279.

  Florescu, Radu, L’art des Daces, Bucureşti, 1968.

  Florescu, Radu, L’art dei Daci, în I Daci, Milano, 1997, p. 79-89.

  Gramatopol, Mihai, Coiful de aur de la Poiana-Coţofeneşti, în Studia III, vol. III, 1979-1984, Braşov, 2008.

  Marinescu, Theodor, Adevărul despre coiful de aur de la Coşofeneşti – Mărturii inedite, în Oglinda, 18 mai 2010, http://www.ziaruloglinda.blogspot.com/2010/05/adevarul- despre-coiful-de-aur-de-la.html

  Miclea, Ion, Florescu, Radu, Strămoşii românilor. Vestigii milenare, vol. II, Geto-Dacii, Bucureşt, 1980.

  Nesemnat [Şoldan, Constantin], O cască de aur, găsită în regiunea Prahovei, în Universul. Cele din urmă ştiri din lumea întreagă. Telegrafice şi telefonice, 47, nr. 92, Luni, 22 aprilie 1929, p. 15

  Nesemnat, Un gest frumos, în Ploieştii. Ziar independent. Apare cu ştiri comerciale, industriale şi politice sub îngrijirea unui comitet, 7, nr. 343, Duminică, 26 mai 1929, p. 1.

  Nesemnat, Moratoriu zgomotos I. Marinescu Moreanu, în Virtutea, 11, nr. 162, Ploieşti, 22 iunie 1929, p. 1.

  Oberländer-Târnoveanu, Ernest, Coiful de aur de la Coţofeneşti (com. Vărbilău, jud. Prahova) – Avatarurile ale unei capodopere a artei aurului din antichitate, în Comorile dacilor II Capodopere ale artei aurului din România din epoca bronzului, prima epocă a fierului şi perioada geto-dacică (sec. XVII a. Chr. – sec. IV a. Chr.) Ploieşti 14 octombrie – 1 noiembrie 2010, Ploieşti, 2010, p. 27-38.

  Păunescu, Alexandru, Coţofeneşti, în Arhivele digitale de arheologie; ARENA homepage; cIMec homepage; http://www.cimec.ro/arheologie/ arhivadigitala /5Situri/PoianaCotofenesti/PoianaCotofenesti.html.

  Pretrescu-Dâmboviţa, Mircea, Dinu, Marin, Le Trésor de Băiceni (Dép. de Jassy), în Dacia, N. S., 19, p. 105-124.

  Paveleţ, Eugen, Un mormânt de incineraţie descoperitla Mălăieştii de Jos, jud. Prahova, în Argesis, 15, 2006, p. 67-75.

  Petrescu-Sava, Gheorghe M. [Zagoriţ], Desvăluirea misterului Căscei de Aur găsite în Jud. Prahova [sic! EOT], în Revista Ploieştilor. Ştiinţă practică, viaţă mondenă, viaţă ploieşteană, lecturi distractive, nr. 23, iunie-septembrie, 1929, p. 1-2.

  Popescu, Paul D., Popescu, Carte pentru Vâlcăneşti, Ploieşti, Ed. Libertas, 2008.

  Sadoveanu, Ion Marin, Ion Marinescu-Moreanu, în Rampa, 14, duminică 28 aprilie, 1929, 3378, p. 1

  Şoldan, Constantin, Povestea adevărată cu casca de aur – Copii cu oile la păscut o descoperă pe un vârf de deal – Odiseea unui tezaur de mare preţ, în Universul. Cele din urmă ştiri din lumea întreagă. Telegrafice şi telefonice, 47, nr. 96, Duminică, 28 aprilie 1929, p. 1

  Sîrbu, Valeriu, The Getae “Gold and Silver Princes” (4 th and 3th centuries B.C.). Some Considerations, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Historia, 51.1, 2006, p. 12-41.

  Sîrbu, Valeriu, Elitele dintre Carpaţi şi Balcani (sec. IV-III a. Chr.): „Prinţii de aur şi argint”, în Istros 13, 2006, p. 42-70.

  Vulpe, Alexandru, Sciţii în România, în National Geographic, iunie, 2003, p. 60-67.